НАЧАЛО

ЗА АПЕВАТА

КОНКУРСИ

ИЗДАНИЯ

АВТОРИ

ДАРЕНИЕ

x

       

 

АПЕВА 2021

         
   

 

Успешно приключи

Втория Национален Литературен Конкурс

БЪЛГАРСКА АПЕВА 2021

Като резултат на конкурса излезе от печат Втората антология на българската апева.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© VVMA, 2023