НАЧАЛО

ЗА АПЕВАТА

КОНКУРСИ

ИЗДАНИЯ

АВТОРИ

ДАРЕНИЕ

x

       

 

АПЕВА 2022

         
   

 

Фондация ВИА обяви

Третия Национален

Литературен Конкурс

БЪЛГАРСКА АПЕВА 2022

 

Обявата на конкурса

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© VVMA, 2023