НАЧАЛО

ЗА АПЕВАТА

КОНКУРСИ

ИЗДАНИЯ

АВТОРИ

ДАРЕНИЕ

x

       

 

Конкурси за апева

         
   

 

Четвърти Национален Литературен Конкурс

БЪЛГАРСКА АПЕВА 2023

 

Фондация ВИА и издателство Светът в Промяна (VVMA-Будяпещя) обявяват

Четвърти Национален Литературен Конкурс

БЪЛГАРСКА АПЕВА 2023

Целта на конкурса е да събере и предложи на любителите на поезията в Четвъртата антология на българската апева най-хубавите още непубликувани апеви.

В конкурса може да участва всеки от България или чужбина със свои собствени апеви на български език. Непълнолетни могат да участват със съгласие на родителите си.

Участниците могат да представят най-много 40 апеви или поеми, използващи формата апева, с общо не повече от 200 реда.

Срокът за представянето на произведенията е 31 март 2023, на адрес apeva2023@apeva.art.

Те трябва да бъдат включени в самото писмо, прикачени файлове не се приемат.
Участието е без такса до 4 апеви, за всяка следваща се заплаща 2 лева редакционна такса.

Подробности за начина и сроковете за плащане ще има в отговора на организаторите.

Наградата за успешно участие в конкурса е включването в антологията и диплома.

Всеки участник получава антологията на PDF и отпечатана срещу печатната ѝ себестойност.

5 януари 2023 г.
 

 

   

 

 

 

 

© VVMA, 2023